Gaelscoil Riabhach

Ár suíomh blag

  • Gaiscí Scoile – Achievements

  • Tacaigh linn – support us!

    Tacaigh leis an scoil – Ceannaigh bríce anseo!

    Support our school fundraiser – Buy a brick here!

Archive for the 'Brat Buí' Category

Bíonn siúlach scéalach!

Posted by moleary4099 on 4th February 2018

D’fhoghlaim rang a trí go leor faoi chairdeas agus frithbhulaíocht le déanaí. Ar ndóigh, tuigimid gur maith an rud é ár dtuairimí a phlé lena chéile, fiú muna aontaímid lena chéile an t-am ar fad! Mar sin, bhí díospóireacht siúlóide againn maidir le gnéithe den bhulaíocht agus den chairdeas.

Ina dhiaidh sin, bhí díospóireachtaí siúlóide eile againn bunaithe ar ár dtuairimí faoi ainmhithe, faoi bhia agus faoin bpolaitíocht fiú!

 

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Rang M. Maria | No Comments »

OSPS i rang a 3

Posted by moleary4099 on 6th April 2017

Tá go leor oibre ar siúl ag rang a 3 faoi conas a bheith go deas lena chéile agus conas déileáil leis má bhíonn aon deacrachtaí againn le daoine eile. An tseachtain seo, d’oibríomar i mbeirteanna agus i ngrúpaí beaga. Léigh gach grúpa fadhb amháin amach agus ansin léirigh siad réiteach na faidhbe go drámatúil don rang. D’fhoghlaimíomar go leor as agus bhí an-chraic againn ag an am céanna:

Posted in Brat Buí, Seanphoist - 2016/2017 | No Comments »

Lá Éadaí Codlata – Grianstad an Gheimhridh

Posted by M. Brian on 22nd December 2016

Is traidisiún é sa scoil s’againne go ngléasann muid (páistí agus múinteoirí!) inár gcuid éadaí codlata ar an lá is giorra den bhliain – Grianstad an Gheimhridh! Tháinig muid le chéile chun cúpla amhrán séasúrach a chasadh. Freisin, bhailigh muid airgead don charthanacht áitiúl Galway Simon Community. Is údar bróid dúinn a rá gur bhailigh muid €375 i mbliana! Maith sibh gach duine agus bainigí sult as na laethanta saoire!

[media id=87]

Posted in Brat Buí, Imeachtaí Speisialta | No Comments »

Coiste Buí ar chuairt i Rang 1

Posted by mnídhubháin4876 on 8th December 2016

Tháinig an Coiste Buí, Múinteoir Lucia agus Múinteoir Fiona ar cuairt chuig an rang maidin inniu chun leabhar ó thíortha eile a thaispeáint do na gasúir. Bhain na gasúir an-taitneamh as mar d’fhoghlaim siad go raibh difríocht mhór idir an chaoi go scríobhann muid leabhair anseo in Éirinn agus ar fud an domhain. Chomh maith leis sin d’fhoghlaim siad nach léitear leabhar ar fud an domhain an chaoi céanna is go léann muid iad anseo. Chomh maith leis sin léigh Meisha alt as an leabhar Rúiseach a thug sé féin isteach dúinn chun breathnú uirthi. Is buachaill beag ón Rúis é Meisha agus tá sé líofa i Rúisís.

img_3693 img_3694 img_3697 img_3699 img_3700 img_3701 img_3702 img_3703 img_3705 img_3706 img_3707 img_3708

Posted in Brat Buí, Seanphoist - 2016/2017 | No Comments »

Nuachtán na nDaltaí – Eagrán 3

Posted by pmaglionain3107 on 2nd June 2015

nuachtan 3

Posted in Brat Buí | No Comments »

Cuairt Mainistreach

Posted by pmaglionain3107 on 19th March 2015

Thug muid cuairt ar an Mainistir i mBaile Locha Riach inné. Bhuail muid leis an Athair Liam Ó Móráin. Tugadh ar thuras timpeall na mainistreach muid. Thaitin an sean-mhainistir (a tógadh thart ar 1300 AD) linn agus an leabharlann sa mhainistir nua (a tógadh i 1645).

mainistior

Seo níos mó pictiúir a ghlacamar: sean leabhair, leabhar sa tseanchló Gaelach, Mary Poppins i Spáinnis agus leabhar faoi Íosa i dteanga nár aithin muid.

20150318_115717 20150318_120320 20150318_113750(1) 20150318_113734 20150318_111127 20150318_121740 20150318_121656 20150318_121438 20150318_120614

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Uncategorized | No Comments »

Ár Scileanna

Posted by M. Máire Treasa on 10th March 2015

Roinnt seachtainí ó shin bhí lá mór againn sa scoil áit go ndearna muid ceiliúradh ar na scileanna  éagsúla atá againn ar fad. Seo roinnt pictiúir ón lá sin. Bhain muid an-taitneamh as a bheith ag  éisteacht le daoine ag seinm ceoil, ag breathnú ar dhaoine ag déanamh cúpla céim damhsa gaelacha agus sean-nós dúinn. Fiú d’fhéach muid ar roinnt daoine ag imirt leadóg, rugbaí, sacar , camógaíochta agus iománaíocht.IMG_0461 IMG_0462 IMG_0466 IMG_0467 IMG_0473 IMG_0480 IMG_0483 IMG_0485 IMG_0490

Posted in Brat Buí, Seanphoist 2014/2015 | No Comments »

Bliain Úr Shíneach…Cé acu is fearr leat?

Posted by pmaglionain3107 on 18th February 2015

 

20150218_111425

20150217_140226

Posted in Brat Buí | 2 Comments »

An Brat Buí

Posted by M. Brian on 16th December 2014

Chuaigh muid go Baile Átha Cliath le déanaí chun an Brat Buí a ghlacadh ar son na scoile – seo físeán a rinne muid ag an ócáid bronnta.

[media id=73]

Posted in Brat Buí | No Comments »

Ócáid Bronnta an Bhrait Bhuí

Posted by pmaglionain3107 on 9th December 2014

Lé déanaí thaistil grúpa scoile go Baile Átha Cliath, áit ar bronnadh an dara Bhrat Buí ar Ghaelscoil Riabhach. Ní muid ach an dara scoil sa tír atá i ndiaidh dhá bhrat a fháil gan briseadh agus tá muid mar cheannródaí i measc ghaelscoileanna na tíre. Sa phictiúir thíos tá sibh in ann ár seastán scoile ag an ócáid bronnta a fheiceáil agus ár ngrúpa leis an mbrat, in éindí le Tura Artura ó Bhéal Feirste  agus Dil Wickremasinghe a bhí mar láithreoirí ar an lá. Ar chúl an phictiúir in eindí le Múinteoir Pól tá Paula Madden, comhordaitheoir an Bhrait Buí.

brat bui 2014 seastán ag comhdhail Bhrat Buí

Posted in Brat Buí, Imeachtaí Speisialta | No Comments »