Gaelscoil Riabhach

Ár suíomh blag

  • Gaiscí Scoile – Achievements

Archive for the 'Eolaíocht agus Matamaitic' Category

Crannóga agus léarscáil

Posted by enicdhonncha1197 on 27th March 2017

Tá muid i lár togra faoi na crannóga i Loch Riach faoi láthair agus tá cúnamh uainn!

Tá muid ag lorg ainmneacha Gaeilge ár na hoileán atá ár an loch, Shore Island ach go háraithe. Má tá aon eolas nó foinsí eolais ag éinne ba bhreá limo dá dtiocfá i dteaghbháil liom. GRMA. Eilís

We are doing a project on the crannógs in Loch Riach at the moment and are looking for help! We are looking for the original Irish names for the islands, in particular Shore Island. I don’t want to translate from the English back to the Irish as there is presumably an original name whose history would be further lost by me badly re-translating (e.g. Does Ash Island refer to ashes or ash trees?). If anyone has any information or can suggest where to look I’d be very grateful if you got in touch. Míle buíochas, Eilís.

Léarscáil de réir scála tarraigte ag gasúr i Rang 2!

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Eilís | No Comments »

Stáisiúin Mata i Rang a hAon

Posted by mnídhubháin4876 on 13th March 2017

Tá na gasúir an-gnóthach faoi láthair ag déanamh neart obair ar dheicheanna agus aonaid.

Seo hiad ag obair lena chéile maidin inniu agus iad i mbun stáisiúin mata.

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Máire Treasa | No Comments »

Scamhóga

Posted by M. Brian on 3rd March 2017

Bhí muid ag foghlaim faoi análú agus na scamhóga. Rinne muid macasamhail de na scamhóga agus an scairt le taispeáint cén choi a oibríonn análú i do cholainn!

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Brian | 1 Comment »

Gealóg Ghiolcaí agus Spideog

Posted by M. Brian on 17th February 2017

Chonaic muid éan neamh-choitianta i rith na seachtaine – an ghealóg ghiolcaí.

 

 

 

 

Freisin, thit cuid de na beathadáin mar gheall ar an ngaoth láidir. Ach níor stop sin an spideog seo ag teacht ar cuairt!

 

Posted in Brat Glas, Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Brian | 2 Comments »

Gradam Eolaíochta Chanelle

Posted by M. Brian on 3rd February 2017

Glacann scoláirí meanscoile Bhaile Locha Riach páirt i nGradam Eolaíochta Chanelle chuile bhiain.  Is ócáid mhór í agus is onóir mhór í don deichniúr a chuirtear ar an ngearrliosta. I mbliana, as an deichniúr sin bhí ceathrar iarscoláirí de chuid na Gaelscoile, chomh maith le buachaill eile le deirfiúr bheag i Rang 1! Tá gach duine i bpobal na scoile thar a bheith bródúil as ár gcuid iarscoláirí agus an-sásta iad a fheiceáil ag fás aníos mar dhaoine óga misniúla. Gach rath orthu amach anseo!

An ceathrar iarscoláirí a bhain duaiseanna ag Gradam Eolaíochta Chanelle le M. Dora agus M. Brian. Comhghairdeas le Eva De Priondragás, Caron Ní Riain, Laura Ní Dhúill agus Amy Ní Chinnéide!

 

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic | 2 Comments »

Meantán Mór ar cuairt!

Posted by M. Brian on 31st January 2017

Tháinig éan nua chugainn inniu – an Meantán Mór! Tá cloigeann dubh aige le leicne bána, bolg buí, le stríoc dhubh síos sa lár.

 

 

Posted in Brat Glas, Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Brian | 1 Comment »

Ag beathú na n-éan!

Posted by M. Brian on 30th January 2017

Tá muid ag foghlaim faoi na héin atá ina gcónaí I dtimpeallacht na scoile. Mar sin chroch muid suas beathadáin éan taobh amuigh de fhuinneog an ranga le feiceáil cé na héin a thiocfaidh. Seo roinnt pictiúir a ghlac muid de na héin bheaga a thánig go dtí seo!

 

Posted in Brat Glas, Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Brian | 1 Comment »

Eolaíocht i Rang 2

Posted by enicdhonncha1197 on 24th January 2017

Tá muid ag déanamh taighde ar teas faoi láthair. Ar dtús fuair muid amach faoin teocht é féin agus codarsnacht idir an teas inár seomra agus an fuacht taobh amuigh.  Ansin thosaigh muid ag fáil amach faoi inslitheoirí and seolteoirí teas. Rinne muid turgnamh inár chur muid ciúbanna leac oighir ar spúnóga éagsúla – miotal, plaistic agus adhmad. Ansin chuir muid na spúnóga ar mála uisce the chun fáil amach cé acu a oibríonn mar inslitheoir.

Tar éis tamall ghearr bhí an cheann ar an miotal iomlán leáite agus an cheann ar an spúnóg plaistic tosaithe ag leá. D’fhan an cheann ar an spúnóg adhmad reoite ar feadh an t-am is faide. Mar sin d’fhoghlaimid gurb é adhmad an t-inslitheoir is fearr.

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Eilís | No Comments »

Suíomhanna Úsáideach don Mhata & Litriú

Posted by mnídhubháin4876 on 13th January 2017

A chairde,

Seo suíomhanna úsáideach a d’fhéadfadh na gasúir a úsáid chun cleachtadh a dhéanamh ar na táblaí agus ar an litriú.

Mata/ Táblaí

www.oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/mathsadd.html

www.theschoolhub.ie/sample.php

www.oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/mathssub.html

http://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/addition-and-subtraction

 

 Litríocht/Litriú

www.ictgames.com/lcwc.html

https://gridclub.com/activities/spellbound

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Máire Treasa | No Comments »

Eolaíocht i rang a 3 (maighnéadas)

Posted by moleary4099 on 11th January 2017

D’fhoghlaim rang a 3 faoi mhaighnéadas roimh shaoire na Nollag. D’úsáideamar brathadóir miotail agus d’fhoghlaimíomar faoi earraí luachmhara a aimsíodh le brathadóirí miotail. Ar ndóigh, d’oibríomar amhail eolaithe inár ngrúpaí agus líonamar isteach ár mbileoga oibre lenár dtorthaí ina dhiaidh:

 

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Maria | No Comments »