Gaelscoil Riabhach

Ár suíomh blag

 • Gaiscí Scoile – Achievements

 • Tacaigh linn – support us!

  Tacaigh leis an scoil – Ceannaigh bríce anseo!

  Support our school fundraiser – Buy a brick here!

Ár Scoil

Is bunscoil il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe, a mhúineann tri mheán na Gaeilge. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil i 2000 chun oideachas a chur ar fail tri mheán na Gaeilge.

Eolas Teagmhála:

Seoladh: Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Fón: 091 841440 (uimhir sealadach, Aibreán ’18 – temporary number, April ’18)   847865

Ríomhphost: oifig@gaelscoilriabhach.ie

Ráiteas Físe na Scoile

(scroll down for English) 

 • Is Gaelscoil (bunscoil) il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach a chuireann fáilte roimh gach duine sa scoil mar comhionann agus a feidhmíonn mar phobal ina bhfuil an Ghaeilge mar chéad theanga.

 

 • Tá sé mar mhisiún againn timpeallacht spreagúil, cineálta, sona agus sábháilte a chur ar fáil do na daltaí, mar spás inar féidir leo a gcumais agus a riachtanais a aimsiú agus gur féidir leo forbairt ann mar pháistí.

 

 • Trí Chroí na Scoile cothófar meas ar an éagsúlacht atá sa scoil agus timpeall orainn sa saol.

 

 • Beidh ról lárnach agus daonlathach, ó bhainistiú go rannpháirtíocht laethúil, ag tuismitheoirí na scoile.

 

 • Iarrfaidh Gaelscoil Riabhach ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil do fhoireann na scoile.

 

 • Comhlíonfaidh gach ball den fhoireann a ndualgaisí go gairmiúil.

 

School Mission Statement

 

 • Gaelscoil Riabhach is a multi-denominational gaelscoil (primary school). Everyone is welcomed as an equal to the school and the school functions as a community in which Irish is the primary language.

 

 • It is our mission to provide a motivating, kind, happy and safe environment for our students, as a space in which they can discover their abilities and needs and develop further as children.

 

 • Through the School Core Curriculum (Croí na Scoile) respect will be developed for the diversity  in the school and in the world around us.

 

 • Parents will have a central and democratic role, from management to daily participation, in the life of the school.

 

 • Gaelscoil Riabhach will strive to provide a healthy and safe work environment for its staff.

 

 • All members of staff will fulfil their duties professionally.
Dán na Scoile
Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach,
Le spórt agus foghlam bíonn na páistí gníomhach.
‘Sí an Ghaeilge ár dteanga agus labhraíonn muid í,
Istigh sna seomraí is amuigh ag spraoi.
Is áit í seo atá slán sábháilte,
Roimh ‘chuile dhuine cuireann muid fáilte.
Do gach chultúr taispeánann muid meas.
Le gach aon duine bíonn muid deas.