Gaelscoil Riabhach

Ár suíomh blag

  • Gaiscí Scoile – Achievements

  • Tacaigh linn – support us!

    Tacaigh leis an scoil – Ceannaigh bríce anseo!

    Support our school fundraiser – Buy a brick here!

Archive for the 'Brat Buí' Category

Lá na seanóirí

Posted by enicdhonncha1197 on 2nd June 2018

Bhí lá iontach againn ar an Aoine ag ceiliúradh éagsúlacht  sa phobal scoile. Tháinig thart ar 20 sean tuismitheoirí (agus sean aintín amháin!) ar cuairt chuig seomra rang 2. Chuir muid agallamh orthu faoin saol nuair a bhí siad óg agus saol ar scoil ach go hárraithe. Bhí freagraí thar a bheith spéisiúl acu agus bhaineamar ar fad an-taitneamh as an ócáid.

 

Posted in Brat Buí, Rang M. Eilís | No Comments »

Ár Scoil Idircultúrtha

Posted by enicdhonncha1197 on 20th April 2018

I nGaelscoil Riabhach tá muid thar a bheith brodúil as an éagsúlacht idir daltaí agus foireann. Is cúis ceiliúradh é agus foghlaimaíonn muid ar fad go leor ó am a chaithimh le daoine ó culraí difriúla. Bhain muid an Brat Buí amach roinnt bliana í shin – duais a dtugtar go scoileanna mar gheall ar obair faoi éagsúlacht a cheiliúradh agus in aghaidh bulaíocht d’aon saghas.

I mbliana rinne Rang 2 an físeán beag seo chun ár scoil idircultúrtha a cheiliúradh. Chuir muid isteach é i gcóir comórtas ealaíon atá á reachtáil ag muintir an brat buí.

If your Gaeilge isn’t able for that here is is with subtitles. Bain taitneamh as!

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Rang M. Eilís | No Comments »

An bhfuil rialóir agat?

Posted by moleary4099 on 18th April 2018

Tar chuig an siopa scoile gach Luan, Céadaoin agus Aoine! Tá siopadóirí den scoth againn! Shocraigh an coiste gaelbhrataí a bheith i gceannas ar an siopa scoile agus cuirtear fáilte roimh chách! Bíonn an siopa oscailte ó 8:40am – 9:00am.

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Rang M. Áine, Rang M. Áine Máire, Rang M. Brian, Rang M. Dairíne, Rang M. Eilís, Rang M. Maria, Rang M. Síle | No Comments »

Cairde cuideachta

Posted by moleary4099 on 17th April 2018

Bíonn scata ó na hardranganna ar chlós na naíonán ag spreagadh na naíonán agus ag labhairt i nGaeilge leo. Maith sibh féin:

 

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Oifig, Rang M. Brian, Rang M. Maria, Rang M. Síle | No Comments »

Bíonn siúlach scéalach!

Posted by moleary4099 on 4th February 2018

D’fhoghlaim rang a trí go leor faoi chairdeas agus frithbhulaíocht le déanaí. Ar ndóigh, tuigimid gur maith an rud é ár dtuairimí a phlé lena chéile, fiú muna aontaímid lena chéile an t-am ar fad! Mar sin, bhí díospóireacht siúlóide againn maidir le gnéithe den bhulaíocht agus den chairdeas.

Ina dhiaidh sin, bhí díospóireachtaí siúlóide eile againn bunaithe ar ár dtuairimí faoi ainmhithe, faoi bhia agus faoin bpolaitíocht fiú!

 

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Rang M. Maria | No Comments »

OSPS i rang a 3

Posted by moleary4099 on 6th April 2017

Tá go leor oibre ar siúl ag rang a 3 faoi conas a bheith go deas lena chéile agus conas déileáil leis má bhíonn aon deacrachtaí againn le daoine eile. An tseachtain seo, d’oibríomar i mbeirteanna agus i ngrúpaí beaga. Léigh gach grúpa fadhb amháin amach agus ansin léirigh siad réiteach na faidhbe go drámatúil don rang. D’fhoghlaimíomar go leor as agus bhí an-chraic againn ag an am céanna:

Posted in Brat Buí, Seanphoist - 2016/2017 | No Comments »

Lá Éadaí Codlata – Grianstad an Gheimhridh

Posted by M. Brian on 22nd December 2016

Is traidisiún é sa scoil s’againne go ngléasann muid (páistí agus múinteoirí!) inár gcuid éadaí codlata ar an lá is giorra den bhliain – Grianstad an Gheimhridh! Tháinig muid le chéile chun cúpla amhrán séasúrach a chasadh. Freisin, bhailigh muid airgead don charthanacht áitiúl Galway Simon Community. Is údar bróid dúinn a rá gur bhailigh muid €375 i mbliana! Maith sibh gach duine agus bainigí sult as na laethanta saoire!

[media id=87]

Posted in Brat Buí, Imeachtaí Speisialta | No Comments »

Coiste Buí ar chuairt i Rang 1

Posted by mnídhubháin4876 on 8th December 2016

Tháinig an Coiste Buí, Múinteoir Lucia agus Múinteoir Fiona ar cuairt chuig an rang maidin inniu chun leabhar ó thíortha eile a thaispeáint do na gasúir. Bhain na gasúir an-taitneamh as mar d’fhoghlaim siad go raibh difríocht mhór idir an chaoi go scríobhann muid leabhair anseo in Éirinn agus ar fud an domhain. Chomh maith leis sin d’fhoghlaim siad nach léitear leabhar ar fud an domhain an chaoi céanna is go léann muid iad anseo. Chomh maith leis sin léigh Meisha alt as an leabhar Rúiseach a thug sé féin isteach dúinn chun breathnú uirthi. Is buachaill beag ón Rúis é Meisha agus tá sé líofa i Rúisís.

img_3693 img_3694 img_3697 img_3699 img_3700 img_3701 img_3702 img_3703 img_3705 img_3706 img_3707 img_3708

Posted in Brat Buí, Seanphoist - 2016/2017 | No Comments »

Nuachtán na nDaltaí – Eagrán 3

Posted by pmaglionain3107 on 2nd June 2015

nuachtan 3

Posted in Brat Buí | No Comments »

Cuairt Mainistreach

Posted by pmaglionain3107 on 19th March 2015

Thug muid cuairt ar an Mainistir i mBaile Locha Riach inné. Bhuail muid leis an Athair Liam Ó Móráin. Tugadh ar thuras timpeall na mainistreach muid. Thaitin an sean-mhainistir (a tógadh thart ar 1300 AD) linn agus an leabharlann sa mhainistir nua (a tógadh i 1645).

mainistior

Seo níos mó pictiúir a ghlacamar: sean leabhair, leabhar sa tseanchló Gaelach, Mary Poppins i Spáinnis agus leabhar faoi Íosa i dteanga nár aithin muid.

20150318_115717 20150318_120320 20150318_113750(1) 20150318_113734 20150318_111127 20150318_121740 20150318_121656 20150318_121438 20150318_120614

Posted in Brat Buí, Gaelbhratach, Uncategorized | No Comments »