Gaelscoil Riabhach

Ár suíomh blag

  • Gaiscí Scoile – Achievements

Lá Spóirt agus Fete Scoile

Posted by M. Brian on 12/06/2017

Bhí an Lá Spóirt agus Fete Scoile ar siúl ar an Aoine. Tugadh amach na boinn do bhuaiteoirí na léigeanna eitpheile agus sacair. Ansin bhí stáisiúin spóirt agus ghlac gach duine páirt sna himeachtaí difriúla. Bhain gach duine sult as an lá.

Tar éis an spóirt, bhí an Fete ar chlós na scoile leis na tuismitheoirí. Rinne Coiste na dTuismitheoirí an-jab leis an eagrúcháin ar fad.

Ba é seo an Fete deireanach sa scoil seo – an bhliain seo chugainn beidh muid inár scoil nua!

 

Posted in Imeachtaí Speisialta, Spórt | No Comments »

Turas scoile rang a trí

Posted by moleary4099 on 08/06/2017

Bhí turas scoile thar a bheith spéisiúil ag rang a trí inné. Thosaíomar an lá i ndaonmhúsaem Derryglad in Áth Luain. D’fhoglaimíomar go leor faoi na laethanta atá caite agus na hathruithe a tháinig ó shin:

Siopa ar an sean-stíl

Scoil ar an sean-stíl.

Ina dhaidh sin, chuamar ag crúsáil ó Bhá Hodson go dtí Áth Luain. Bhí an-am againn ag foghlaim faoi na Lochlannaigh agus ag baint sult as an aer úr. Bhí sé in am againn lón deas a ithe i Planet ina dhiaidh sin agus go leor súgraidh lena chéile. Chuamar ag babhláil ann chomh maith:

 

Posted in Imeachtaí Speisialta, Rang M. Maria | No Comments »

Agallaimh bheirte i rang a trí

Posted by moleary4099 on 08/06/2017

Bhain rang a trí an-sult as agallaimh a scríobh i mbeirteanna inniu. Ina dhiaidh sin, chuir gach beirt na hagallaimh i láthair don rang agus rinne an rang tomhais ar cén duine cáiliúil a bhí ann. Tá an-aisteoirí agus bleachtairí againn i rang a trí, ar ndóigh!:

Posted in Gaelbhratach, Rang M. Maria | No Comments »

Foirne Peile na Scoile

Posted by mnídhubháin4876 on 07/06/2017

Caithfidh mé a rá go ndearna na gasúir go hiontach i mbliana leis an bpeil. D’éirigh linn dhá fhoireann a chur chun páirce i mbliana. Is cinnte gur éirigh leo ar fad feabhas a chur ar a gcuid scileanna peile le linn na seisiúin traenála agus na cluichí a d’imir siad ar son na scoile. Ard mholadh le fáil ag chuile duine a ghlac páirt.

Posted in Rang M. Brian, Rang M. Maria, Rang M. Síle, Spórt | 1 Comment »

Foghlaim chomhoibritheach i rang a trí

Posted by moleary4099 on 01/06/2017

An tseachtain seo, d’fhoghlaim rang a trí faoi ghnéithe éagsúla den eolaíocht trí fhoghlaim chomhoibritheach. Mar sin, léigh gach grúpa leabhar difriúil. Léigh gach duine i ngach grúpa leathanaigh dhifriúla sa leabhar céanna. Ansin, d’inis siad dá ngrúpa faoin méid a d’fhoghlaim siad sa leabhar. Mar sin, d’fhoghlaimíomar óna chéile.

Ansin, chláraigh gach grúpa a eolas nua. Ina dhiaidh sin, bhog gach duine go grúpa nua agus roinn siad a eolas nua óna leabhair le chéile. Bhí sé an-spéisiúil ag éisteacht leis an bplé idir na daltaí.

 

Ag léamh agus ag clárú i ngrúpa beag.

Ag clárú agus ag oibriú le chéile.

Ag clárú le chéile.

Ag labhairt faoi leabhair éagsúla i ngrúpaí nua le cabhair ónár nótaí/bpictiúir (agus ag baint an-sult as!).

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Maria | No Comments »

Cluichí teanga i rang a trí

Posted by moleary4099 on 01/06/2017

Is breá linn ár scileanna labhartha Gaeilge a fheabhsú le cluichí teanga. Bhí an-am againn ag imirt ‘tomhais cé mé’ i mbeirteanna:

Posted in Gaelbhratach, Rang M. Maria | No Comments »

Turas scoile Rang a 4

Posted by M. Brian on 31/05/2017

Bhí turas scoile iontach ag Rang a 4 ar an Aoine. Chuaigh muid go hOllscoil na hÉireann, Gaillimh. Chonaic muid dhá mhúsaem ar dtús -músaem zó-eolaíochta agus músaem geolaíochta. Ansin cguaigh muid go campa gníomhaíochta san Ollscoil. Bhí snámh, dreapadóireacht agus a lán imeachtaí eile ar siúl again. Bhain gach duine an-sult as an lá!

 

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Brian, Spórt | No Comments »

Tógáil i rang a trí

Posted by moleary4099 on 23/05/2017

Chruthaigh rang a trí a mionsamhail lánléargais (nó diorama) féin. Bhaineamar úsáid as boscaí bróg agus ábhair eile chun seomraí codlata agus spásanna éagsúla a chruthú ón samhlaíocht. Táimid an-bhródúil as an toradh:

:

 

Posted in Rang M. Maria | No Comments »

Tobshlua!

Posted by enicdhonncha1197 on 22/05/2017

Bhí an-chraic againn ag cur tobshlua (flashmob) le chéile i rith Seachtain Gníomhach 2017. Mhúin daltaí ó Rang 6 don scoil ar fad é i gceachtanna gearra gach lá agus ar an lá deirneach rinne muid ar fad le chéile é. D’fhéadfá an taitneamh a bhain muid as a fheiceáil san fhíseán beag seo 🙂

Posted in Brat Gorm, Imeachtaí Speisialta, Rang M. Áine, Rang M. Áine Máire, Rang M. Brian, Rang M. Eilís, Rang M. Máire Treasa, Rang M. Maria, Rang M. Síle, Spórt | No Comments »

Stair, Eolaíocht agus Tír Eolas i Rang 2

Posted by enicdhonncha1197 on 17/05/2017

Thosaigh muid togra beag i mí Eanáir seo caite agus tá muid díreach tar éis é a chríochnú. Chuaigh muid ar siúlóid síos in aice leis an loch. Ghlac muid roinnt pictiúir agus ansin rinne muid an siúlóid céanna agus ghlac muid na bpictiúir céanna i mí Bealtaine. D’oibrigh muid i grúpaí ansin chun na cosúlachtaí agus na codarsnachtaí a aithint agus a chur in iúl.

 

 

 

 

 

Posted in Eolaíocht agus Matamaitic, Rang M. Eilís | No Comments »